hydroponic
logo general hydroponics europe

Úprava pH

Úprava pH

Nic jako ideální hodnota pH neexistuje

Vysoké hodnoty pomáhají absorpci kationů, nízké hodnoty zase absorpci aniontů; jakákoliv fixní hodnota pH je kompromisem. Obvykle se doporučuje rozsah 5,5–6,5. My radíme držet se spíše nižších hodnot: od 5,5 do 6,2.

GHE pH Down: 

Špičkový prostředek na snížení pH pro hydroponii, kokos i půdu.

Nejde jen o obyčejnou kyselinu – pH Down od GHE skutečně přispívá ke stabilitě živného roztoku

Při tvorbě produktu pH Down jsme pečlivě smíchali tři kyseliny, které se  jinak  na  poli  hydroponie  běžně  užívají  samostatně?  Získáte  tak výhody každé z nich, a navíc bez nežádoucích účinků?

pH Down se skládá z kyselin dusičné a fosforečné, které nejprve změní pH vody? Směs obou kyselin přitom nijak nenarušuje poměr N/K v průběhu růstu a kvetení? Také nezanechává na povrchu nádrže usazeninu, která se objevuje v oblastech s tvrdou vodou při používání kyseliny  fosforečné  samotné?  Následně  přebírá  pomyslnou  štafetu organická kyselina citronová, jež vyrovnává změny pH v průběhu

času? Přispívá tak k vyšší stabilitě živného roztoku a pomáhá zvládat přebytky vápníku v oblastech s tvrdou vodou?

 

GHE pH Up:

Špičkový prostředek pro zvýšení pH a zdroj křemíku pro hydroponii, kokos i půdu.

Reguluje pH a zvyšuje hladinu křemíku současně

Snaha zvyšovat hladinu pH může pěstitelům v oblastech s tvrdou vodou připadat naprosto zbytečné, v případě velmi měkké vody nebo při používání reverzní osmózy jde ale o velký problém? Produkt pH Up jej řeší a současně poskytuje kvalitní zdroj dostupného silikátu, jehož je  při  hydroponii  často  nedostatek  kvůli  jeho  špatné  rozpustnosti? Správná hladina silikátu se významně podílí na zdraví rostliny, a právě proto se jej snažíme mít v našich produktech, kdykoliv je to jen možné?

 

Dry pH Down:

Jedinečný práškový prostředek na snížení pH pro hydroponii, kokos i půdu.

Jediný suchý práškový prostředek na úpravu pH na trhu

V oboru jde o naprostý unikát: pH Down je v suchém stavu inertní, smícháním s vodou se z něj ale stává silná kyselina?

Regulace pH je pro všechny pěstitele zásadní – rostlinám zpřístupňuje minerální  soli  a  stabilizuje  cheláty?  Nechat  si  ale  poslat  tekutou kyselinu od prodejce poštou může být riskantní, a navíc zde mohou platit  různá  omezení  ze  strany  pošty?  Dry  pH  Down  od  GHE  tento problém řeší a jeho přeprava je tak mnohem snadnější?

Kromě úpravy pH lze Dry pH Down použít (při vysoké koncentraci) k čištění a dezinfekci trubek a systémů, při nízké koncentraci zase jako sprej na listy pro očištění od zbytků pesticidů a také jako vzpruhu ve formě živin, protože rostlinám dodává:

  • Dusičnany ve formě, jež stimuluje růst, aniž by ohrožovala kvetení?
  • Fosfáty   pro   silné   kvetení,   zdraví   kořenů,   bohaté   olistění   a harmonický růst?
 

POUŽITÍ pH Up:

UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci se silnými kyselinami vždy používejte vhodné ochranné prostředky.

  • Pro úpravu pH: přidejte do vody či živného roztoku dle potřeby. Proveďte znovu test pH a v případě nutnosti dále upravte.

POUŽITÍ pH Down:

UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci se silnými zásadami vždy používejte vhodné ochranné prostředky.

  • Pro úpravu pH: přidejte do vody či živného roztoku dle potřeby. Proveďte znovu test pH a v případě nutnosti dále upravte.

POUŽITÍ Dry pH Down:

UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci s kyselinami vždy používejte vhodné ochranné prostředky.

  • Pro úpravu pH: Přidejte 1 gram na 5 nebo 6 litrů vody a důkladně promíchejte. Proveďte test pH a podle potřeby upravte větším či menším množstvím pH Down nebo zřeďte čistou vodou.
  • Pro čištění přívodů a systémů: Přidejte 1 gram na 1 litr vody, nechte v systému přes noc cirkulovat, poté důkladně propláchněte vodou.
  • Pro čištění listů: Použijte 1 gram na 10 litrů vody.

Dostupné v:

pH Up : 0.5 L • 1 L • 5 L • 10 L • 60 L
pH Down : 0.5 L • 1 L • 5 L • 10 L • 60 L
Dry pH Down : 25 g • 50 g • 100 g • 250 g • 500 g • 1 kg