hydroponic
logo general hydroponics europe

Úprava pH

Úprava pH

Nic jako ideální hodnota pH neexistuje

Vysoké hodnoty pomáhají absorpci kationů, nízké hodnoty zase absorpci aniontů; jakákoliv fixní hodnota pH je kompromisem. Obvykle se doporučuje rozsah 5,5–6,5. My radíme držet se spíše nižších hodnot: od 5,5 do 6,2.

GHE pH -: 

Špičkový prostředek na snížení pH pro hydroponii, kokos i půdu.

Nejde jen o obyčejnou kyselinu – pH - od GHE skutečně přispívá ke stabilitě živného roztoku

Při tvorbě produktu pH - jsme pečlivě smíchali tři kyseliny, které se  jinak  na  poli  hydroponie  běžně  užívají  samostatně?  Získáte  tak výhody každé z nich, a navíc bez nežádoucích účinků?

pH - se skládá z kyselin dusičné a fosforečné, které nejprve změní pH vody? Směs obou kyselin přitom nijak nenarušuje poměr N/K v průběhu růstu a kvetení? Také nezanechává na povrchu nádrže usazeninu, která se objevuje v oblastech s tvrdou vodou při používání kyseliny  fosforečné  samotné?  Následně  přebírá  pomyslnou  štafetu organická kyselina citronová, jež vyrovnává změny pH v průběhu

času? Přispívá tak k vyšší stabilitě živného roztoku a pomáhá zvládat přebytky vápníku v oblastech s tvrdou vodou?

 

GHE pH +:

Špičkový prostředek pro zvýšení pH a zdroj křemíku pro hydroponii, kokos i půdu.

Reguluje pH a zvyšuje hladinu křemíku současně

Snaha zvyšovat hladinu pH může pěstitelům v oblastech s tvrdou vodou připadat naprosto zbytečné, v případě velmi měkké vody nebo při používání reverzní osmózy jde ale o velký problém? Produkt pH + jej řeší a současně poskytuje kvalitní zdroj dostupného silikátu, jehož je  při  hydroponii  často  nedostatek  kvůli  jeho  špatné  rozpustnosti? Správná hladina silikátu se významně podílí na zdraví rostliny, a právě proto se jej snažíme mít v našich produktech, kdykoliv je to jen možné?

 

pH - Powder:

Jedinečný práškový prostředek na snížení pH pro hydroponii, kokos i půdu.

Jediný suchý práškový prostředek na úpravu pH na trhu

V oboru jde o naprostý unikát: pH - je v suchém stavu inertní, smícháním s vodou se z něj ale stává silná kyselina?

Regulace pH je pro všechny pěstitele zásadní – rostlinám zpřístupňuje minerální  soli  a  stabilizuje  cheláty?  Nechat  si  ale  poslat  tekutou kyselinu od prodejce poštou může být riskantní, a navíc zde mohou platit  různá  omezení  ze  strany  pošty?  pH - Powder  od  GHE  tento problém řeší a jeho přeprava je tak mnohem snadnější?

Kromě úpravy pH lze pH - Powder použít (při vysoké koncentraci) k čištění a dezinfekci trubek a systémů, při nízké koncentraci zase jako sprej na listy pro očištění od zbytků pesticidů a také jako vzpruhu ve formě živin, protože rostlinám dodává:

  • Dusičnany ve formě, jež stimuluje růst, aniž by ohrožovala kvetení?
  • Fosfáty   pro   silné   kvetení,   zdraví   kořenů,   bohaté   olistění   a harmonický růst?
 

POUŽITÍ pH +:

UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci se silnými kyselinami vždy používejte vhodné ochranné prostředky.

  • Pro úpravu pH: přidejte do vody či živného roztoku dle potřeby. Proveďte znovu test pH a v případě nutnosti dále upravte.

POUŽITÍ pH -:

UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci se silnými zásadami vždy používejte vhodné ochranné prostředky.

  • Pro úpravu pH: přidejte do vody či živného roztoku dle potřeby. Proveďte znovu test pH a v případě nutnosti dále upravte.

POUŽITÍ pH - Powder:

UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci s kyselinami vždy používejte vhodné ochranné prostředky.

  • Pro úpravu pH: Přidejte 1 gram na 5 nebo 6 litrů vody a důkladně promíchejte. Proveďte test pH a podle potřeby upravte větším či menším množstvím pH - nebo zřeďte čistou vodou.
  • Pro čištění přívodů a systémů: Přidejte 1 gram na 1 litr vody, nechte v systému přes noc cirkulovat, poté důkladně propláchněte vodou.
  • Pro čištění listů: Použijte 1 gram na 10 litrů vody.

Dostupné v:

pH + : 0.5 L • 1 L • 5 L • 10 L • 60 L
pH - : 0.5 L • 1 L • 5 L • 10 L • 60 L
pH - Powder : 25 g • 0.25L • 0.5L • 1L • 5L